"THAY ĐỔI ĐỂ KHÔNG THỂ THAY THẾ"

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

Riki luôn phấn đấu không ngừng để trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam – R Group: Giáo dục – Nhà hàng – Công nghệ phần mềm – Bất Động Sản – Chứng khoán.

1. Giáo dục
■ Nhanh nhất & hiệu quả nhất
2. Du học
■ Chất lượng và dịch vụ vàng với khách hàng
■ Uy tín và chất lượng với đối tác
3. E-Learning:
■ Sáng tạo nhất - Hiệu quả nhất

SỨ MỆNH :

“Vì một Việt Nam không còn nhỏ bé – For VietNam, no longer small”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Riki lấy 5 chữ Chất – Tâm – Tốc – Tinh – Nhân làm tôn chỉ hoạt động cho Công ty.