ĐỪNG QUÊN XIN MIỄN GIẢM TIỀN BẢO HIỂM KOKUMIN HOKEN KHI THU NHẬP GIẢM

Nếu vì dịch Covid 19 ảnh hưởng thu nhập của bạn TỪ 30% TRỞ LÊN đừng quên xin miễn giảm tiền bảo hiểm kokumin hoken nha. Chúng tôi xin giải thích đơn giản và dễ hiểu về số tiền bạn có thể được miễn giảm như sau:

1. CÔNG THỨC TÍNH MIỄN GIẢM:

Số tiền miễn giảm = ( A*B/C )*D

A : Tổng số tiền đóng phí bảo hiểm kokumin hoken của tất cả thành viên gia đình trong 1 năm.
B: Tổng thu nhập của người CHỦ HỘ năm trước.
C: Tổng thu nhập của các thành viên trong gia đình năm trước.
D: Tỉ lệ phần trăm giá trị miễn giảm tương ứng từ 300 man yen trở xuống là 100%, từ 400 man yen trở xuống là 80%, 550 man yen trở xuống là 60%, từ 750 man yen trở xuống là 60%, từ 1000 man yen trở xuống là 20%.

Ví dụ:

Bạn là chủ hộ gia đình có thu nhập 300 man yen và là người duy nhất có thu nhập, có 1 vợ 2 con, số tiền đóng bảo hiểm 1 năm là 42man yen. Sau khi xin miễn giảm số tiền được miễn giảm sẽ là ( 42 man*300 man / 300 man )*100%= 42 man yen.

Bạn là chủ hộ gia đình có thu nhập 300 man yen, vợ làm thêm được 60 man yen, có 2 con nhỏ, tổng số tiền đóng bảo hiểm 1 năm là 45 man yen. Sau khi xin miễn giảm số tiền được miễn giảm sẽ là ( 45man*300man / 360)*100%=37.5man yen.

2.Hãy nhanh chóng đến Shi tại địa phương mình sinh sống để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin miễn giảm.

3.Hồ sơ xin miễn giảm gồm có giấy đăng ký xin miễn giảm theo mẫu địa phương, bản copy passport hoặc bằng lái xe hoặc thẻ ngoại kiều và giấy tờ chứng mình thu nhập bị giảm.

Hi vọng thông tin này hữu ích với bạn.

Đăng ký nhận tư vấn